PHÒNG KINH DOANH DỰ ÁN
Địa chỉ: 110-112 Trần Quốc Toản, Phường 7, Quận 3, TP HCM
Hotline: 0902 520 285
Email: diem.nguyenngoc@propertyx.com.vn